لاهیگرام

  • عکاسی صنعتی
  • کلیپ تبلیغاتی
  • کلیپ تجاری
  • فروش پرتره
  • فیلم مستند
لاهیگرام

من مهرداد گرامی هستم
فیلمساز و عکاس
تبلیغاتی، مستند وطبیعت
کارشناس ارتباط تصویری

جهان بدون عکاسی، برای ما بی معنی خواهد بود. باید نور و رنگی وجود داشته باشد، که ذهن ما را باز نموده و شور و اشتیاق در ما بوجود آورد.
در عکس های من از نور ، رنگ ، چشم انداز خلاق ، تکنیک ها و شخصیت ها الهام گرفته شده است.

150
پروژه های
عکاسی تمام شده **
105
پروژه های
تبلیغات صنعتی**
230
پروژه های
مستند تمام شده

آخرین پروژه ها

portrait session
$49
purchase
Session Parameters:
One Classic Certified Photographer
5 Hours of Photography Coverage
High Resolution Images
Online Gallery ready within 30 Days
Interest Free, Low Monthly Payment Plan
options
lifestyle session
$59
purchase
Session Parameters:
One Classic Certified Photographer
5 Hours of Photography Coverage
High Resolution Images
Online Gallery ready within 30 Days
Interest Free, Low Monthly Payment Plan
options
lifestyle session
$69
purchase
Session Parameters:
One Classic Certified Photographer
5 Hours of Photography Coverage
High Resolution Images
Online Gallery ready within 30 Days
Interest Free, Low Monthly Payment Plan
options
studio session
$99
purchase
Session Parameters:
One Classic Certified Photographer
5 Hours of Photography Coverage
High Resolution Images
Online Gallery ready within 30 Days
Interest Free, Low Monthly Payment Plan
options
fa_IRPersian